Par mums

„Zemūdens valstība” – piedzīvojumu un atpūtas nometne, kas ir  jautrākā, sportiskākā un atraktīvākā bērnu un jauniešu nometne, kādu vien ir nācies redzēt Tev un Man.

Radoša, gados jauna un pieredzējusi pedagogu komanda: stilīgi, atraktīvi, aizraujoši, atbildīgi, zinoši, kā arī stingri un neatlaidīgi pedagogi peld, skrien un dejo, kā arī rada jautrību  kopā ar katru jauno nometnes draugu.

 „Zemūdens valstības” mērķis ir radīt piedzīvojumu un neizmirstamas sajūtas katra bērna sirdī.

„Zemūdens valstības” mērķīši:

- attīstīt bērnu dzīvesprasmes;

- sekmēt bērnu fizisko attīstību;

- attīstīt bērnu iztēli, radošo domāšanu;

- sekmēt vispusīgi attīstītas personības veidošanos;

- dot iespēju bērniem atpūsties un interesanti pavadīt laiku vasaras brīvlaikā.

Nometnes pirmsākumi meklējami 2009.gadā. Nometne „Zemūdens valstība” tika veidota ar nolūku, lai jaunajai paaudzei būtu iespēja pilnveidoties garīgi un fiziski, iemācīties saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī aizraujoši atpūsties.

Ar katru gadu nometne attīstās un meklē jaunas tematikas, tādas kā Pirātiņu piedzīvojumi, Dārgumu meklētāji, Supervaroņu skola u.c., komandas fantāzijai nav robežu, viņi vienmēr ir gatavi mesties iekšā neizmirstamā piedzīvojumā.

Izvēloties šo atpūtas un piedzīvojumu nometni, katrs dalībnieks, piedaloties peldēšanas noadarbībās, radošajās darbnīcās, ekskursijās, pārgājienos, šķēršļu joslās, fizisko aktivitāšu nodarbībās un pasākumos, iegūs jaunus draugus, ar kuriem pavadīs neaizmirstamus brīžus visdažādākajos pasākumos, kļūs atraisītāks, atbildīgāks, pašpārliecinātāks un draudzīgāks.

Zanda Lamba – nometnes organizētāja un vadītāja

2014. gada aprīlis. Latvijas jaunatnes Iniciatīvu centrs. Nometņu vadītāju kursi.

Nometņu vadītāja apliecība: SP 000223

(derīga līdz 2019. gada 07. aprīlim)

2007 – 2009. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Studijas doktorantūras programmā „Pedagoģija” , 2 studiju gadi.

2005. – 2007. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē

1999. – 2004. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas bakalaura grāds sportā. Izglītības un sporta darba speciālista, sociālo zinību skolotāja kvalifikācija.       

Moto: „Viss, kas notiek, notiek uz labu!!!”

 

Liene Lamba – nometnes pedagogs,

tematisko pasākumu organizatore

No 2009. – 2013. Ekonomikas un Kultūras augstskola.

Kultūras menedžaments. Bakalaura grāds.

Moto: Viss beidzas labi un, ja kaut kas beidzas slikti, tad tas vēl nemaz nav beidzies!"

 

 

Aleksandra Ugrika  – nometnes pedagogs,

radošo darbnīcu vadītāja

No 2011.- 2013. Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, profesionālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās, iegūta kvalifikācija - starpkultūru attiecību menedžeris.

2003. – 2007.  Daugavpils Universitāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, bakalaurs.   Programma „Māksla”. Iegūts diploms par profesionālo augstāko izglītību vidējās izglītības vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācijā un bakalaura profesionālais grāds mākslā.

Moto: „Tas, kas iedvesmo, tevi arī vada un sargā.” R. Bahs

 

Liene Leitāne - nometnes pedagoga palīgs,

radošo darbnīcu vadītāja, deju nodarbību vadītāja.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece. Sabiedriski aktīva, komunikabla. Dejo tautiskās dejas, ir basketbola kluba karsējmeitene. Dzied un spēlē klavieres. Ļoti labi saprotas ar bērniem.

Moto: Kāp kalnā, lai nevis Tevi varētu redzēt visa pasaule, bet gan Tu varētu redzēt pasauli.

 

 

Anete Patrīcija Pavlova - nometnes pedagoga palīgs,

tematisko pasākumu vadītāja.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece. Sabiedriski aktīva, komunikabla, atvērta, mērķtiecīga. Vada, organizē un koordinē pasākumus, pilda skolas parlamenta prezidentes lomu. Lasa un runā konkursos gan dzeju, gan prozu, dzied, spēlē, interesējas par grāmatām un kultūru.

 

Moto: "Tu dzīvo tikai vienu reizi, bet, ja dari to pareizi, ir pietiekami!"

 

Ģirts Lamba - nometnes pedagogs,

sporta aktivitāšu organizators

Latvijas Universitāte, pedagoģijas bakalaura grāds, veselības mācības un sporta skolotāja kvalifikācija.

Divpadsmitkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā 200m un 400m distancē, Latvijas izlases dalībnieks (līdz 2009.gadam).

Moto: "Ja Tu gribi, tad Tu to vari!"

Partneri:

Jēkabpils dome