Par mums

 Tavu dzīvi unikālu un neatkārtojamu padara tas, ko Tu radi, atklāj, uzdrīksties un piedzīvo. Pievieno jaunu nodaļu šajā sarakstā!

 “Tava nometne” ir piedzīvojumu un atpūtas nometne, kas ir jautrākā, sportiskākā un atraktīvākā bērnu un jauniešu nometne, kādu vien ir nācies redzēt Tev un Man.

Nometnes pirmssākumi meklējami 2009.gadā! Tā tika veidota ar nolūku, lai jaunajai paaudzei būtu iespēja pilnveidoties garīgi un fiziski, iemācīties saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī aizraujoši atpūsties. Kopš dibināšanas brīža gandrīz desmit gadu garumā daudzi bērni un jaunieši mūs iepazina ar skanīgo nosaukumu “Zemūdens valstība”. Daudzi no Jums mūsu nometni apmeklē gadu no gada, daži bijuši kopā ar mums līdz pat savai pilngadībai! Pa šo laiku esam izauguši arī paši un ieguvuši plašu atpazīstamību. Un nu, noslēdzot veselu desmitgadi un iesoļojot jaunajā, mēs padarām lietas vienkāršas un skaidras, saglabājot mūsu-jūsu nometnes būtību. “Tava nometne” – vieta, kur satikties, sadraudzēties, atpūsties, pašapliecināties un, protams, atgriezties!

Te darbojas radoša, gados jauna un pieredzējusi pedagogu komanda: stilīgi, atraktīvi, aizraujoši, atbildīgi, zinoši, kā arī stingri un neatlaidīgi. Pedagogi, kuri peld, skrien un dejo, kā arī rada jautrību  kopā ar katru jauno nometnes draugu, jo mums ir svarīgi, lai kopā pavadītais laiks būtu foršu atmiņu pilns. Mūsu devīze: ne tikai skolotājs, bet arī draugs, pie kura rast iedrošinājumu un atbalstu!

Ar katru gadu nometne attīstās un piedāvā arvien jaunas, aizraujošas tematikas, tādas kā Pirātiņu piedzīvojumi, Citādas bada spēles, Dārgumu meklētāji, Supervaroņu skola u.c. Komandas fantāzijai nav robežu, esam vienmēr gatavi mesties iekšā neaizmirstamā piedzīvojumā.

Izvēloties šo atpūtas un piedzīvojumu nometni, katrs dalībnieks, piedaloties dažādās radošās nodarbībās, ekskursijās, pārgājienos, talantu, prasmju un zināšanu šovos, šķēršļu joslās un fizisko aktivitāšu nodarbībās, iegūs jaunus draugus, kļūs atraisītāks, atbildīgāks un pašpārliecinātāks. “Tava nometne” – laiks Taviem piedzīvojumiem!

 „Tava nometne” mērķis - radīt piedzīvojumu un neizmirstamas sajūtas katra bērna sirdī, kā arī:

- attīstīt bērnu dzīvesprasmes;

- sekmēt bērnu fizisko attīstību;

- attīstīt bērnu iztēli, radošo domāšanu;

- sekmēt vispusīgi attīstītas personības veidošanos;

- dot iespēju bērniem atpūsties un interesanti pavadīt laiku vasaras brīvlaikā!

Izvēloties šo atpūtas un piedzīvojumu nometni, katrs dalībnieks, piedaloties peldēšanas noadarbībās, radošajās darbnīcās, ekskursijās, pārgājienos, šķēršļu joslās, fizisko aktivitāšu nodarbībās un pasākumos, iegūs jaunus draugus, ar kuriem pavadīs neaizmirstamus brīžus visdažādākajos pasākumos, kļūs atraisītāks, atbildīgāks, pašpārliecinātāks un draudzīgāks.

Zanda Lamba – nometnes organizētāja un vadītāja

2014. gada aprīlis. Latvijas jaunatnes Iniciatīvu centrs. Nometņu vadītāju kursi.

Nometņu vadītāja apliecība: SP 000223

(derīga līdz 2019. gada 07. aprīlim)

2007 – 2009. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Studijas doktorantūras programmā „Pedagoģija” , 2 studiju gadi.

2005. – 2007. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē

1999. – 2004. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas bakalaura grāds sportā. Izglītības un sporta darba speciālista, sociālo zinību skolotāja kvalifikācija.       

Moto: „Viss, kas notiek, notiek uz labu!!!”

 

 

Liene Lamba – nometnes pedagogs,

tematisko pasākumu organizatore

No 2009. – 2013. Ekonomikas un Kultūras augstskola.

Kultūras menedžaments. Bakalaura grāds.

Moto: Viss beidzas labi un, ja kaut kas beidzas slikti, tad tas vēl nemaz nav beidzies!"

 

 

Aleksandra Ugrika  – nometnes pedagogs,

radošo darbnīcu vadītāja

Jau vairāku gadu garumā nometnes ir kļuvušas par neatņemamu manu vasaru sastāvdaļu! Katra no tām ir unikāla. Tas ir radošs izaicinājums, kas mudina ne tikai meklēt, bet arī atklāt arvien jaunus apvāršņus.

Moto: „Tas, kas iedvesmo, tevi arī vada un sargā.” R. Bahs

 

Liene Leitāne - nometnes pedagogs

radošo darbnīcu vadītāja, deju nodarbību vadītāja.

Sabidriski aktīva, radoša studente. Mūsu nometnes dalībniece nu jau ir nometnes pedagogs! :)

Moto: Kāp kalnā, lai nevis Tevi varētu redzēt visa pasaule, bet gan Tu varētu redzēt pasauli.

 

 

 

Darja Semjonova - nometnes pedagog,

tematisko pasākumu vadītāja.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece. Sabiedriski aktīva, komunikabla, atvērta, mērķtiecīga. Vada, organizē un koordinē pasākumus, pilda skolas parlamenta prezidentes lomu. Lasa un runā konkursos gan dzeju, gan prozu, dzied, spēlē, interesējas par grāmatām un kultūru.

 

Moto: "Tu dzīvo tikai vienu reizi, bet, ja dari to pareizi, ir pietiekami!"

 

Ģirts Lamba - nometnes pedagogs,

sporta aktivitāšu organizators

Latvijas Universitāte, pedagoģijas bakalaura grāds, veselības mācības un sporta skolotāja kvalifikācija.

Divpadsmitkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā 200m un 400m distancē, Latvijas izlases dalībnieks (līdz 2009.gadam).

Moto: "Ja Tu gribi, tad Tu to vari!"

Partneri:

Jēkabpils dome