Citādas Bada spēles 2. Diennakts nometne Ānes muižā.

Partneri:

Jēkabpils dome